Kosttillskott slutrapport

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
22
Märkning av kosttillskott är mycket komplex. Olika föreskrifter, EG-förordningar och riktlinjer styr hur produkterna ska märkas, vilka hälso- och näringspåståenden som får användas om produkten samt vilka ingredienser som får användas. Projektet Kosttillskott skulle därför förbättra samordningen och höja kompetensen och kvalitén inom kontroll av prestationshöjande kosttillskott.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Läs mer om kosttillskottsprojektet på Miljösamverkan Hallands webbplats