Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
44
Rapporten har tagits fram inom Miljösamverkan Halland av projektgrupp "Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status" under 2010-2014. Projektet har syftat till att utifrån ett prioriterat område per kommun gemensamt utveckla effektiva, systematiska metoder med målsättningen att nå minskad belastning av näringsämnen på vattenmiljöerna. I projektet deltog kustkommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm i vilka övergödningsproblematiken är uttalad.
Kommentar:
Läs mer om Metodutveckling av åtgärder mot övergödning på Miljösamverkan Hallands webbplats