Miljötillsyn på lantbruk

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Många av länens vattendrag och sjöar har stora problem med övergödningen. Detsamma gäller för länens kustvatten. Med detta som bakgrund valde Gotlands och Kalmars miljötillsynsmyndigheter att inom Miljösamverkan Sydost driva ett projekt under 2014. Syftet var att minska övergödningen från lantbruken. Inspektionsunderlaget har tagits fram för att öka kunskapen om övergödningen, samt för att kontrollera om förordningar och föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som berör övergödningsproblematiken följs.
Kommentar:
Mer material finns att hämta på Miljösamverkan Sydosts webbplats, se länk till höger.
Läs mer om miljötillsyn på lantbruk på Miljösamverkan Sydosts webbplats