Minireningsverk

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Miljö- och hälsoskyddskontoren i Halland har erfarenhet av att minireningsverken inte sköts och att funktionen därmed är dålig samt att fastighetsägare inte vet tillräckligt mycket om sina minireningsverk. Detta var något som miljökontoren ville undersöka och åtgärda. Målet med projektet var att förbättra statusen i vattenförekomster i Halland, genom ökad kunskap om egenkontroll hos ägare av minireningsverk och ökad kännedom hos miljökontoren om driften av befintliga minireningsverk. I detta projekt har kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Göteborg deltagit och alla förutom Varberg har utfört tillsynsbesök inom projektet.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Mer material finns att hämta på Miljösamverkan Hallands webbplats, se länk till höger.
Läs mer om minireningsverk på Miljösamverkan Hallands webbplats