Mobila anläggningar och evenemang

Informationsblad
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
1
Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram ett informationsblad om livsmedelshantering vid mobila anläggningar och evenemang. Informationsbladet är i Word-format varför det är möjligt att lägga in den egna kommunlogotypen.
Kommentar:
Läs mer om mobila anläggningar och evenemang på Miljösamverkan Stockholms webbplats.