Sanktionsärenden, lathund -14

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
58
En lathund för hantering av sanktionsärenden togs fram av Miljösamverkan Västra Götaland 2009. Den har uppdaterats 2014 och då även försetts med ett nytt kort avsnitt om "Åtgärder på den felandes bekostnad".
Kommentar:
Mer material finns att hämta på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats, se länk till höger.
Läs mer om hantering av sanktionsärenden på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats