Strategiskt arbete med förorenade områden

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
88
Handläggarstödet riktar sig till dem på kommuner och länsstyrelser som kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering, t.ex. miljö- plan- bygglovshandläggare samt mark- och exploateringsingenjörer. Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden.

Handläggarstödet har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland. 
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats, se länk till höger.
Läs mer om strategiskt arbete med förorenade områden på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats