Tillfälligt boende

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Detta handläggarstöd har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.

Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av tillfälliga boenden. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av tillfälligt boende på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats