Tillsyn av dagvatten

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Dagvattenfrågan är komplex och berör både planfrågor och tillsyn. Vattnet har inga kommungränser, det är recipienten som är utgångspunkten. En bättre samordning krävs för att effektivt jobba med bl. a. vattendirektiv och VA-planer.

Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram detta handläggarstöd för kommunerna som underlag för att bedriva en likvärdig tillsyn.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av dagvatten på Miljösamverkan Stockholms webbplats.