Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
22
Projektet presenterar exempel på aktuella förelägganden och domar.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av vattenkraftverk och dammar på Miljösamverkan Sveriges webbplats