Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
52
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Handläggarstödet bygger på den vägledning för länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV som Miljösamverkan Sverige tog fram år 2009. Det tidigare materialet har dock både uppdaterats och utökats för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd vid tillsynen.
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats, se länk till höger.
Läs mer om tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster på Miljösamverkan Sveriges webbplats.