Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
4
Under 2013 genomfördes projektet "Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten". I projektets workshop medverkade 9 av länets 13 kommuner samt ytterligare 14 kommuner och 3 organisationer utanför länet. Intresset för frågan var stor och behovet av samförstånd, samordning och stöd gällande dagvattentillsynen visade sig vara stor under bland annat utbildningsdagen (workshopen).

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).
Kommentar: