Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
2
Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram följande material för tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter:

Skrivelsen "Behöver er verksamhet tillstånd för att bedrivas"
Blanketten "Information om miljöfarlig verksamhet"
Checklista "lab/läkemedel"

Materialet i sin helhet finns att hämta på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats, se till höger på denna sida.

Dokumentet nedan beskriver hur materialet kan användas.   
Kommentar:
Läs mer om tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter på Miljösamverkan Stockholms webbplats.