Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
8
Inom länet görs olika bedömningar av vilka avloppsanordningar som klarar hög respektive normal skyddsnivå, något som skapar svårigheter och förvirring bland tjänstemän, fastighetsägare och gräventreprenörer. För att få en ökad samsyn av avloppsanordningarnas reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion under 2013.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).
Kommentar: