Vattendirektivet lantbrukstillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Många vattenförekomster mår idag inte bra då de är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet uppnå ”God ekologisk status” senast år 2021. Kommunen har ett ansvar att se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå målen. Inom ramen för Miljösamverkan Halland har Miljö- och hälsoskyddskontoren i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms kommun arbetat i projektet Vattendirektivet lantbrukstillsyn för att öka kunskap och samsyn hos miljö- och hälsoskyddsinspektörer och lantbrukare kring skäliga åtgärder för att minska mängden näringsämnen till vattenförekomsterna. Detta ska leda till en förbättrad status av vattenförekomster i Halland.
Kommentar:
Mer material finns att hämta på Miljösamverkan Hallands webbplats, se länk till höger.
Läs mer om vattendirektivet och lantbrukstillsyn på Miljösamverkan Hallands webbplats