Äldreboenden och vårdlokaler

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
31
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljlösamverkan Halland har tagit fram ett handläggarstödet som ska underlätta för miljökontoren att utöva en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Handläggarstödet ska även ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som miljökontoren behöver genomföra tillsyn på och på vilken nivå tillsynen bör ligga med tanke på för riskerna för människors hälsa.
Kommentar: