IED Handlingsplan

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sydost har inom projektet IED 2018 arbetat fram en handlingsplan för IED. Målet har varit att få en enkel och likvärdig tillsyn genom att sammanställa en stegvis handläggningsplan för genomförande av IED tillsyn för de inspektörer som berörs.
Kommentar:
​Läs mer om projektet IED 2018 på Miljösamverkan Sydosts webbplats