Klimatanpassning i prövning och tillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
88
Värmebölja, torka, skyfall och andra extrema väderhändelser kommer att ske oftare och mer intensivt i framtiden. Därför bör miljöfarliga verksamheter anpassa sina verksamheter redan nu och på så sätt skydda både sig själva och miljön. Vid riskbedömning och utformning av åtgärder i förorenade områden måste också hänsyn tas till ökade risker på grund av klimatförändringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd som vänder sig till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt åtgärder i förorenade områden. Utöver handläggarstödet har ett informationsblad och ett underlag för presentation tagits fram.
Kommentar:
​Läs mer om klimatanpassning på Miljösamverkan Sveriges webbplats