Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Sedan 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kap. i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning. Miljösamverkan Sverige arrangerade ett webbinarie i februari med miljöjurist Johanna Ersborg som lotsade oss genom de nya §§.
Inspelningar, presentation och en sammanställning av frågor och svar hittar du Miljösamverkan Sveriges webbsida. Se länk nedan.
Kommentar:
Vill ha tillgång till dokumentationen från webbinariet finns den här.