Riktlinjer för dagvattenhantering

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sydost har tagit fram två inspektionsunderlag, ett  för tillsyn av dagvatten hos företag och ett för tillsyn av dagvattendammar. Broschyren ”Tips och checklista för att skydda dagvattnet” har tagits fram till företagen.
Kommentar: