Sätt P för fosforn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sydost har tagit fram ett inspektionsunderlag för att minska fosforläckaget från jordbruksmark.
Kommentar: