Tillsyn inom vattenskyddsområden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sydost har i en delrapport från projektet "Tillsyn inom vattenskyddsområden" tagit fram en sammanställning av aktuella vägledningar för skydd av grundvatten.
Kommentar: