Bassängbad och mindre badanläggningar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
13
9 kommuner (Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo) gjorde tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad, d.v.s. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor. Fokus på tillsynen var att se om verksamheterna uppfyller kraven på egenkontroll i förordning om (1998:901) verksamhetsutövares egenkontroll till miljöbalken. Även andra områden som städning, skötsel, underhåll och hygien kontrollerades.

Rapporten har tagit fram av Miljösamverkan Jönköpings län.
Kommentar: