Buller från motorsport

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
22
Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd kopplat till den bullerproblematik som kan uppstå då bostäder är lokaliserade i närhet till skjutbanor och motorbanor. Handläggarstödet kan användas som faktaunderlag och som stöd vid kommunernas tillsyn samt vid information till verksamhetsutövare och närboende.
Kommentar: