Fordonstvättar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
17
Projektet har pågått under 2017. Syftet var att uppdatera tidigare handläggarstöd i Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland som har handlat om tillsyn på fordonstvättar. Mer information om projektet, slutrapport mm hittar du på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.

Materialet publicerades ursprungligen i januari 2018 och har uppdaterats i februari 2018.
Kommentar: