Inventering av förorenade områden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd för dig som vill börja inventera förorenade områden. Tanken har varit att skapa ett ”paket” med allt du behöver för att inventera. Projektgruppen har därför valt att illustrera stödet som ett enkelt ”flödesschema”, från uppdrag till avslut. Det innehåller t.ex. mallar för brev och en powerpointpresentation för politiker. Handläggarstödet är tänkt att läsas på skärm genom att klicka sig fram mellan de olika stegen.
Kommentar:
​Handläggarstöd för inventering av förorenade områden