Vägledning av köldmedietillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Projektet har genomförts av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) i syfte att skapa samsyn vid hantering av köldmedierapporter och anmälan om installation av köldmedieaggregat. Projektet har tagit fram en slutrapport där det bland annat finns med en rutin för granskning av köldmedierapporter.
Kommentar: