Lokaler för vård och annat omhändertagande

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har tagit fram följande material inom ett tillsynsprojekt med inriktning mot lokaler för vård och annat omhändertagande:

Mall bokningsbrev,
Checklista vid inspektion av vårdlokal,
Checklista vårdlokal.
Kommentar: