Handläggarstöd masshantering

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Jönköpings län har bedrivit ett projekt om masshantering och tagit fram handläggarstöd som riktar sig till miljöinspektörer i kommuner. Materialet är till för att i den egna kommunen ordna träffar och utbilda entreprenörer i masshantering. 
 
Powerpoints: Dessa använder ni för utbildning av entreprenörer i er kommun kring masshantering, både internt inom kommunens egen verksamhet och externt. I mindre kommuner kan man med fördel gå ihop och ordna gemensamma träffar då entreprenörerna ofta verkar över kommungränserna. PP:arna har Miljösamverkan Jönköpings logga och ni får gärna låten den vara kvar även om ni lägger till er egen.

Broschyrer: En heter ”Tänk på det här innan du gräver” och den andra ”Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål”. I broschyrerna kan ni själva lägga in ert namn på förvaltning, kontaktuppgifter och hänvisningar. Det finns även med en utskriftsanvisning till broschyrerna.
Kommentar: