Tillsyn över användning av organiska lösningsmedel

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har arbetat med ett projekt om organiska lösningsmedel och tagit fram en slutrapport.

Lösningsmedel används med stor sannolikhet av verksamheter i nästan alla kommuner. Kompetensutveckling behövs för inspektörer för att kunna identifiera verksamheter som omfattas av förordningen. Lagstiftningen upplevs som komplicerad och svårbedömd och det finns behov av tillsynsvägledning.
Kommentar: