Sprängämnesprekursorer

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Stockholms län har bedrivit ett projekt om sprängämnesprekursorer och tagit fram en slutrapport, en checklista samt ett informationsblad som riktar sig till verksamhetsutövare. 
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Stockholms webbplats