Terrängkörning barmark

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har under 2017-2018 arbetat med att ta fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller hantering av dispenser från terrängkörningslagen. Syftet med handläggarstödet är att underlätta ärendehanteringen för länsstyrelserna och att ge förutsättningar för en mer enhetlig syn över landet.
Kommentar:
​Handläggarstödet hittar du på Miljösaverkan Sveriges webbplats