Solarier

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Under 2018 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 21 solarieverksamheter. Kommunerna som deltog var; Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo. Syftet var att kontrollera hygien, strålmiljö och den nyligen införda lagstiftningen om åldersgräns samt att skapa samsyn vid tillsynen i länet.

En projektgrupp inom Miljösamverkan tog fram två checklistor med tillhörande handläggarstöd. En checklista togs fram för själva solarieverksamheten och en för bås. Solariechecklistan berörde egenkontroll, åldersgräns, desinfektion, lokal och städning, avfall, ventilation, strålsäkerhet, hygien samt åldersgräns. Båschecklistan tog upp strålmiljö och desinfektion. Ett informationsbrev om kommande tillsynskampanj och den nya åldersgränsen skickades ut till verksamheterna innan tillsynskampanjen startade.

Materialet finns att hämta nedan. 
Kommentar: