Avfallssortering på restauranger och butiker

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Miljösamverkan Stockholms län genomförde 2017-2018 ett tillsynsprojekt kring avfallssortering på restauranger och butiker. En slutrapport är sammanställd med en checklista. Projektet använde dessutom en gemensam definition av verksamhetsavfall/ hushållsavfall och en gemensam definition av verksamhetsavfall och hushållsavfall med avseende på spillfett och fett från avskiljare.
Kommentar:
​Läs mer om avfallssortering på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats