Anläggande av ny badplats

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
3
När en ny badplats ska anläggas måste först en undersökning om platsen är lämplig för ändamålet genomföras. Även om det idag ser ut som ett orört naturområde kan det tidigare ha funnits miljöfarlig verksamhet som medfört läckage och spridning av farliga ämnen via mark och vatten. Förorenade fyllnadsmassor kan ha tillförts området och det kan finnas förorenade sediment.

Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram denna checklista som ger stöd under planeringen av en ny badplats.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på webbplatsen för Miljösamverkan  Stockholms län.