Ekologisk kompensation

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
​Under den senaste sjuårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter, politiker och verksamhetsutövare, både nationellt och internationellt.

Projektet har syftat till att öka användningen av verktyget ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar genom att arbeta fram ett handläggarstöd inom området. Det ger också möjlighet till en större samsyn hos tillsynsmyndigheterna.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats