Inventering av verksamheter enligt MIFO-metodiken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har tagit fram en slutrapport från ett projekt om inventering förorenade områden. Syftet med projektet var att deltagande kommuner skulle komma vidare i sina arbeten med några prioriterade, utvalda objekt i sin kommun genom inventering MIFO fas 1.
Kommentar: