Livsmedelsprojekt Samsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Det här projektet har haft som mål att öka samsynen och öka likvärdigheten i bedömningarna i Kalmar län och Region Gotland.

Projektet har bedrivits inom Miljösamverkan Sydost.
Kommentar: