Samråd enligt kapitel 6 miljöbalken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Under 2019 kommer Miljösamverkan Sverige att uppdatera ett tidigare framtaget material om samråd enligt kapitel 6 miljöbalken. Hittills har informationsfoldern och stöd för bedömning inklusive checklista fått ny utforming.
Kommentar: