Spårbarhetsprojekt livsmedel

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
SILK, ett samarbete inom Miljösamverkan i Stockholms län, beställde 2017 ett projekt med fokus på kontroll av spårbarhet. Projektet var begränsat till spårning av Kalix löjrom, färskkött av kyckling och lamm. Spårningen gick genom hela livsmedelskedjan från restauranger eller butiker till importörer eller styckningsanläggningar.

Resultaten visade att kycklingarna som serverades på restaurangerna ofta var från Thailand (21%) och kycklingar som säljs i butik ofta var från Sverige (74%). Restauranger serverades vanligtvis lamm från New Zealand (56%) och butikerna säljer mestadels svenskt lamm (70%). 12 företag saknade system för spårbarhet. Dessa företag ålades att skapa ett spårbarhetssystem. Andra företag som kunde spåra livsmedel behövde förbättra sitt system för spårbarhet efter att projektet utförts.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Stockholms län webbplats.