Verkstadsindustri med eller utan ytbehandling

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Under 2018 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 74 verkstadsindustrier, med eller utan ytbehandling. Kommunerna som deltog i tillsynskampanjen var; Eksjö, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Syftet med projektet var att se till att miljölagstiftningen följs, att verksamheterna är rätt klassade enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och att skapa samsyn vid tillsynen i länet.

En projektgrupp tog fram en gemensam checklista och ett handläggarstöd för verkstadsindustri och kemisk ytbehandling. I checklistan valdes fokusområden ut; klassificering, skärvätskor och oljor, utsläpp till vatten, utsläpp till luft, förvaring-invallning-brunnar, egenkontroll, kemikalier respektive avfall. Handläggarstödet vägledde kring frågorna i checklistan.

Materialet finns att hämta nedan.
Kommentar: