Animaliska biprodukter (ABP)

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram handläggarstöd ABP och checklista ABP för lantbruk och livsmedel.
Kommentar: