Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har tagit fram nytt informationsmaterial och stöd när det gäller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Nu finns stöd till såval verksamhetsutövare som länsstyrelsens handläggare. Fokus är på ledningsarbeten.
Kommentar: