Idrottsanläggningar och gym

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Under 2019 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 96 idrottsanläggningar och 38 gym. Resultatet redovisas i projektrapporten nedan tillsammans med det underlag som användes vid tillsynen.
Kommentar: