MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Milljösamverkan Sverige har tagit fram ett webbaserat handläggarstöd för tillsyn av miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
Kommentar: