Smartare vägledning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har arbetat med ett projekt där syftet har varit att samla aktörer och utveckla vägledningsarbetet inom miljöbalkens sakområden. Detta för att få en effektiv och tillgänglig vägledning som ger relevant, likvärdigt och tillförlitligt stöd åt de myndigheter som arbetar med miljöbalken
Kommentar: