Tillsynsutbildning i ny tappning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla.

Kommentar: