Invasiva främmande arter (IAS)

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd och ett utbildningsmaterial för att underlätta och skapa likvärdig hantering av frågor/ärenden som rör inavsiva främmande arter (IAS).
Kommentar: