Planerad strandskyddstillsyn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands projektet för planerad strandskyddstillsyn pågick mellan oktober 2018 och januari 2020. Under projekttiden har projektgruppen tagit fram underlags- och vägledningsmaterial, haft en kick-off och Skypemöte för att stötta i tillsynskampanjen som pågick 1 juni-31 oktober 2019. Se länken för underlags- och vägledningsmaterial i planerad strandskyddstillsyn.
Kommentar: