Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
 
Handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar för länsstyrelsen.
Kommentar: